Systemy PPOŻ

 

 

    Bezpieczeństwo naszych najbliższych, naszego domu, firmy, przedmiotów, które posiadamy to również zabezpieczenia przed skutkami pożaru. Systemy sygnalizacji pożaru i oddymiania to urządzenia do detekcji zagrożeń pożarowych, sygnalizujące pożar, a po jego wykryciu pozwalają na powiadomienie odpowiednich służb. Podstawowym elementem systemu jest centra sygnalizacji pożaru, której zadaniem jest analiza sygnałów przychodzących od elementów liniowych (detektorów), które stanowią różnego rodzaju czujki i czujniki (dymu, temperatury itp.) i przekazanie informacji alarmowej o powstałym zagrożeniu do osób sprawujących nadzór nad obiektem, czy też bezpośrednio do jednostek straży pożarnej. Dobór urządzeń systemu pożarowego jest uzależniony od typu i wielkości obiektu oraz od wytycznych projektowych, normujących ich przeznaczenie. W celu podniesienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach, którym w przypadku pożaru,  najbardziej zagraża dym i gazy toksyczne stosuje się instalacje oddymiające. Odpowiednio zaprojektowany system oddymiania umożliwia ewakuację ludzi z budynku, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Oferujemy wykonanie instalacji systemu oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania do indywidualnych potrzeb naszych klientów.