Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stogi"

 

   Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej oraz sieci LAN w budynku przychodni, wymiana istniejącej centrali telefonicznej Mikrotel na nowy serwer telekomunikacyjny Platan Libra. Prace polegały na przeniesieniu infrastruktury telekomunikacyjnej, doprowadzeniu okablowania i wykonanie łączników telekomunikacyjnych do nowego pomieszczenia serwerowni. W serwerowni została zainstalowana szafa RACK, w której zostały zakończone kable sieci LAN i kable wewnętrznej sieci telefonicznej. Serwer telekomunikacyjny został zainstalowany w szafie RACK w pomieszczeniu serwerowni, a prace przełączeniowe zostały wykonane poza godzinami pracy przychodni, aby nie były uciążliwe dla pacjentów i pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej.