Centrale telefoniczne

 

 

    W dzisiejszych czasach społeczeństwa informacyjnego szczególnie ważna jest niezawodna, funkcjonalna komunikacja za adekwatną do jakości cenę. Nowoczesne centrale telefoniczne to integracja różnych standardów komunikacji (łącza analogowe, łącza ISDN, bramki GSM oraz VoIP). Zastosowanie różnych standardów komunikacji umożliwia korzystanie z funkcji automatycznego wyboru najtańszej drogi połączeniowej (LCR Least Cost Routing), dzięki temu redukcja kosztów staje się faktem. Centrale telefoniczne pozwalają na inteligentną dystrybucję połączeń w oparciu o prefixy lub numer abonenta, pozwalają również na stosowanie systemu wielopoziomowej infolinii lub interaktywnego głosowego kierowania połączeń przychodzących (funkcjonalność IVR Interactive Voice Response). Jeżeli dla naszych klientów ważne jest aby prowadzone rozmowy były rejestrowane lub centrala współpracowała np. z aplikacjami hotelowymi to centrala również to może zapewnić. Naszą specjalizacją są centrale telefoniczne firm: Platan, Slican przeznaczone dla rynku SOHO, mikrofirm, niewielkich oddziałów, punktów usługowych lub sklepów, a także dla dużych przedsiębiorstw i instytucji, wymagających obsługi setek użytkowników sieci telekomunikacyjnej.