Szkolenia EFS

 

 

   Europejski Fundusz Społeczny (EFS) przyjmuje do grona swoich odbiorców wszystkich, którzy uczestniczą w procesie edukacji. Pozyskanie dofinansowania z EFS umożliwia podnoszenie kwalifikacji zasobów ludzkich bezpłatnie lub przy niewielkich nakładach finansowych. Daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomaga osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy i podniesieniu ich umiejętności zawodowych. Firma uczestniczy w procesach inwestowania w zasoby ludzkie, w podnoszeniu kwalifikacji osób zatrudnionych. Świadomy i wykwalifikowany  personel w działalności firmy stanowi niezwykłą wartość.

 

Oferta szkoleń EFS w przygotowaniu.