Dom Dziecka „Na Wzgórzu”

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego z rejestracją zdarzeń w Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stogi"

 

Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej oraz sieci LAN w budynku przychodni, wymiana istniejącej centrali telefonicznej Mikrotel na nowy serwer telekomunikacyjny Platan Libra.

 

Read more: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Stogi"

Wspólnota Mieszkaniowa

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego z rejestracją zdarzeń w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Biuro Zarządcy Nieruchomości „ADMINISTRATOR” – Andrzej Klonecki.

 

Zakład Produkcji Chemii Budowlanej IZOHAN Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji CCTV w Zakładzie Produkcji Chemii Budowlanej IZOHAN Sp. z o.o. w Pomieczynie

 

Read more: Zakład Produkcji Chemii Budowlanej IZOHAN Sp. z o.o.

Gospodarstwo Rolne E.T. Chmielewscy w Barłożnie

Wykonanie instalacji CCTV w Gospodarstwie Rolnym E.T. Chmielewscy w Barłożnie w okolicach Skórcza

 System CCTV w całości oparty o rozwiązanie IP Intellio, pozwalający na inteligentną analitykę obrazu. Do transmisji obrazu pomiędzy serwerem, a stacją kliencką zastosowano urządzenia MicroTik RouterBoard SXT 5HPnD pozwalające na utworzenie połączenia radiowego punkt-punkt